КСУДУ град Роман
Комплекс за социални услуги за деца с увреждания

 

Ерготерапията допринася за включване на децата и младежите в дейности, които са значими и важни за тях. Ерготерапевта предоставя подкрепа в посока на усвояване на нужните умения и знания, за участие в тези дейности и не на последно място създаване на условия за самостоятелност и независимост при изпълнението на дейностите.
Тези дейности са свързани с три основни сфери – игра, учене и самообслужване при децата, а при младежите - самообслужване, работа, свободно време. Ерготерапевтичната практика, живо се интересува от взаимодействието между личността, средата и дейността и това кара ерготерапевта да направи оценка на всеки един елемент и тяхното взаимоотношение, за да се направи план за действие в посока подкрепа и терапия, като крайната цел е детето или младежа, да бъдат максимално самостоятелни и независими по време на участие в дейности от ежедневието.