КСУДУ град Роман
Комплекс за социални услуги за деца с увреждания

Комплекс за социални услуги за деца с увреждания гр.Роман /КСУДУ/.

Намира се в гр.Роман, ул.Пирин № 2.

КСУДУ гр.Роман предоставя социални услуги–резидентен тип /Центрове за настаняване от семеен тип за деца/ младежи с увреждания – ЦНСТДМУ 3, ЦНСТДМУ 4 и ЦНСТДМУ 5/, обединени в  комплекс.