КСУДУ град Роман
Комплекс за социални услуги за деца с увреждания