КСУДУ град Роман
Комплекс за социални услуги за деца с увреждания

Отбелязване на 3ти март - националният празник на България