КСУДУ град Роман

Комплекс за социални услуги за деца с увреждания

НЕКА БЪДЕМ ПО-ДОБРИ !

Комплекс за социални услуги за деца с увреждания гр.Роман /КСУДУ/.

Намира се в гр.Роман, ул.Пирин № 2.

КСУДУ гр.Роман предоставя социални услуги–резидентен тип, обединени в  комплекс.

В Комплекса е създадена среда близка до семейната, при която децата с увреждания получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. 

Целевата група са деца/младежи с увреждания на възраст от 3 до 18/25 г.

 

 

Актуални новини и събития