КСУДУ град Роман
Комплекс за социални услуги за деца с увреждания
Стани благодетел

Стани благодетел

 

Как да помогна?

Дари по следната сметка и стани БЛАГОДЕТЕЛ: IBAN : BG17STSA93003194002301 BIC: STSABGSF Банка ДСК

Адрес: гр. Роман, ул.Пирин №2 .

Вие можете да помогнете по различни начини:

чрез дарения на храни и хранителни продукти;

чрез дарения на финансови средства;

чрез предоставяне на възможност за лагер или почивка на деца;

чрез предоставяне на друга материална подкрепа.

по друг начин, съобразно вашите възможности и потребностите на децата.

В КСУДУ е създадена необходимата организация на работа с дарители, която гарантира законосъобразност и предпазване от злоупотреби. Утвърдени са Вътрешни правила за получаване, регистриране и отчитане на даренията.

https://nra.bg/wps/portal/nra/taxes/godishen-danak-varhu-dohdite/danachni-oblekcheniya 

Комплексът за социални услуги за деца с увреждания изразява специална благодарност към своите дарители!