КСУДУ град Роман
Комплекс за социални услуги за деца с увреждания

Програма

В съответствие с изискванията на Стандартите и критериите от Приложение №11 и №12 към чл.11, ал.1 от НКСУ, потребителите от социалните услуги в КСУДУ се включват в различни дейности по утвърдени програми:

"Програма за възпитателни, социокултурни, спортни и други дейности"

Програмата цели:

Да се предоставят и утвърждават необходими знания за:

Изучаване, поддържане и съхраняване на личната история на децата;

Полагане на грижи за себе си и формиране на правилни здравно – хигиенни и битови навици.

Провеждане на здравни беседи от медицинско лице по утвърдена програма за повишаване на здравната култура на младежите;

Провеждане на оздравителни процедури;

Осигуряване на ежегодно летуване на децата и младежите на море и планина със съдействието на Дарители на КСУДУ;

Придобиване на физическа, здравна, спортна и полово – сексуална култура;

Насърчаване на здравословния начин на живот;

Организиране на спортни състезания, участие на деца и младежи от социалните услуги в КСУДУ в спортни извънкласни форми;

Участия в походи;

Възпитаване в общуване – етика и естетика в процеса на комуникация;

Междукултурно общуване – участие на децата и младежите в извънкласни форми на интегрирано образование и възпитание;

Овладяване на общочовешки ценности и култура;

За социализация и гражданско възпитание;

Социално включване на децата и младежите в неравностойно положение чрез пълноценно интегриране в обществото след напускане на социалната услуга;

Професионално ориентиране и подготовка съобразно възрастта на всяко дете или младеж, с цел създаване на възможности за професионална реализация младежите със СОП продължават обучението си в СУ „В.Левски„ гр.Роман в професионална паралелка с профил „Готвач в заведения за обществено хранене„.

В рамките на тези услуги се провеждат и терапевтични дейности по "Програма за терапевтична дейност" за съответния месец в съответната социална услуга. Чрез програмата се организират ежедневни терапевтични дейности на децата и младежите с увреждания в групата в часовете от 17.00 часа до 18.00 часа в делнични дни, както и в почивните дни – съобразно съответните режимни моменти. Тази програма е съобразена с Програмата за възпитателни, социокултурни, спортни и други дейности в КСУДУ гр.Роман, както и с Международния , Националния, Регионалния и Местен календар на събития и инициативи.

Честват се местни и национални празници. Децата и младежите се запознават с културата, бита и традициите на различни етнически групи.

В Програмата са включени следните дейности на клубове:

"Аз пея, декламирам и разказвам"

Разучаване и представяне на песни и стихотворения, подготовка на празнични програми. Клубът има регистрирани участия в местни и областни иниациативи.

"Аз обичам да играя"

Запознаване и разучаване на различни двигателни активности, спортно занимателни и забавни игри, разучаване на народни танци, разходки и други.

"Трудотерапия, арт терапия и цветарство"

Трудотерапия – готварство, градинарство, шиене, почистване, пазаруване и други.Развитие на трудовите навици при потребителите.Апликиране, моделиране, рисуване, изработка на картички, сувенири, мартеници, украси за различни празници, засаждане и отглеждане на  цветя, растения и зеленчуци в оранжерията. Клуба има участия в базари, изложби и конкурси.Програмата за възпитателни, социокултурни, спортни и други дейности създава възможности за социално включване на децата и младежите от социалните услуги в КСУДУ в инициативи, организирани на местно, регионално, национално или международно ниво.

Грижата за всички деца и младежи е индивидуална и специфична, в зависимост от здравословното състояние.

Има разработени индивидуални програми, по които се работи. Заедно деца, младежи и екип празнуваме рождени дни, официални празници, играем навън, ходим на разходки, посрещаме гости вкъщи или ние ходим на гости.