КСУДУ град Роман
Комплекс за социални услуги за деца с увреждания

Вътрешни документи

 

 Вътрешни правила за получаване, регистриране и отчитане на даренията.