КСУДУ град Роман
Комплекс за социални услуги за деца с увреждания

Нормативни уредба

 

ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ -  https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137191914 

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ - https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137207105 

НАРЕДБА ЗА КАЧЕСТВОТО НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ - https://www.lex.bg/bg/mobile/ldoc/2137223813 

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА РАБОТЕЩИТЕ С ДЕЦА - https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2137190515