КСУДУ град Роман
Комплекс за социални услуги за деца с увреждания
Нашата сензорна стая
Оборудвана със светлини, звук, цветове и други сензорни знаци.
Стаята е предназначена да помага на потребителите да се ангажират със сетивата си и да се възползват от предимствата на сензорната стимулация в безопасна и спокойна среда, независимо от тяхната възраст или способности.