КСУДУ град Роман
Комплекс за социални услуги за деца с увреждания

Добруджански танц